پشتیبانی

Tag Archive: حذف آیپی از Spamhaus

حذف آیپی از Spamhaus و Protected Sky
  • ۱۶
    فروردین

حذف آیپی از Spamhaus و Protected Sky

اگر قادر به ارسال ایمیل نیستید و آیپی شما در PBL لیست سایت Spamhaus و یا در سایت Protected Sky است بدین معنا نیست که آیپی شما بدلیل اسپم کردن لیست شده بلکه این مورد بصورت پیشفرض و برای احتیاط...

Read More
تایید